Gaming for alle!

Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet vårt; Gaming for alle!


Uken startet med en forespørsel fra Gjensidigestiftelsen, ved Hans Seierstad, om vi hadde tid til å møte på Lena Stasjon i dag. Jo, det måtte vi få til. Og når det toppes med innvilget prosjekt – se blir man veldig glad😊


Først og fremst må vi takke for tilliten som Gjensidigestiftelsen igjen viser oss – dette vil mange få gleden av.


Vi vil med dette utvide aktiviteten og inkludere flere med vårt tilbud. Dette gjelder lokalt, men også etableringen av Innlandet E-sport som Raufoss Esport har tatt initiativ til å få etablert. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker flere klubber skal etablere seg, få hjelpen vi ikke fikk når vi etablerte oss og skape aktivitet og samhandlingen mellom klubbene, kommunene og Innlandet Fylkeskommune + andre som legger til rette for sunn gaming for barn og unge.
Vi skal:


-rekruttere flere ungdomsledere/instruktører (kurs og oppfølging)
-rekruttere flere voksne trenere/hjelpere (kurs og opplæring)
-legge til rette for at barn og unge fra familier med lav inntekt kan delta på lik linje med andre
-dialog med foresatte fra hjem hvor oppfølging kreves for å få med vedkommende på organiserte treninger
-ha kapasitet til å ha møter med andre interesseorganisasjoner, kommuner og fylket for å skape aktiv


Mål: få med flere frivillige og flere barn og unge som tar del i en organisert aktivitet hver uke.


For å få til dette, vil vi ansette en person i en liten deltidsstilling for å koordinere dette arbeidet.


Mer info følger!