Innlandet E-sport er etablert

17.04.23

Siden 2019 har vi jobbet for å etablere Innlandet E-sport. Og det er en stor glede vi kan informere om at vi er der nå! Innlandet E-sport ble etablert nå i januar 2023, i samarbeid og støtte fra Innlandet Fylkeskommune, av følgende klubber:

 • Moen Sportsklubb (e-sport)
 • Odal E-sport
 • Raufoss E-sport (Raufoss IL)


Hva skal vi jobbe for:

Innlandet E-sport er en interesseorganisasjon for organisert e-sport/gaming/lanparty og lignende i Innlandet.


Innlandet E-sport sitt formål er å legge til rette for aktivitet, og hjelpe organisasjoner i Innlandet med å etablere e-sport-tilbud/digitale inkluderende møteplasser til sine medlemmer/nærmiljøer. Vi vil jobbe for at e-sporten har best mulig rammevilkår i Innlandet. Dette innebærer blant annet:

 • Samle, systematisere og dele erfaringsgrunnlag
 • Være et naturlig kontaktpunkt for fylkeskommunen, kommuner, idrettslag, fritidsklubber, skoler og andre som har behov for erfaringsutveksling og aktiviteter innen Innlandet E-sport sitt virke
 • Skape trygge miljø for gaming- og e-sportinteresserte barn, unge og ungevoksne
 • Jobbe for aktivitet lokalt i Innlandet: lan-party, seriespill og e-sport-cuper.
 • Jobbe for at våre medlemsorganisasjoner har midler for å skape lokal aktivitet
 • Jobbe for at vi har midler for å skape fellesaktivitet
 • Jobber for å få etablert trener-/lederopplæring for vår aktivitet
 • Jobber for at medlemsorganisasjoner eller E-sport Innlandet kan legge til rette for spillere som ønsker å hevde seg nasjonalt og internasjonalt


Interimsstyret vil fremover jobbe for å skape legge til rette for denne jobben, legge til rette for å rekruttere medlemsklubber, bistå i nyetableringer av klubber og skape aktivitet. Vi gleder oss til fortsettelsen!


Innlandet E-sport har fått på plass Instagram, Facebook og Twitter. Hjemmesider og Discord kommer snart!


Øystein Tommelstad kan kontaktes vedr. Innlandet E-sport på oystein.tommelstad@raufossesport.no